Pensioenakkoord

Waarom is er een nieuw akkoord?

Waarom hebben we eigenlijk een nieuw pensioenakkoord?

Ons kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. In dit akkoord staan nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Het is de bedoeling dat hiermee het pensioenstelsel transparanter, persoonlijker en toekomstbestendiger wordt.

Zeker in vergelijking tot andere landen is in Nederland het pensioen goed geregeld. We hebben vanuit onze overheid de basisvoorziening genaamd Algemene Ouderdomswet (AOW). We noemen dit de opbouw in de eerste van de drie pijlers die we kennen. In de tweede pijler bouwen veel mensen pensioen op als werknemer via een bedrijfstakpensioenfonds, een beroepspensioenfonds, of een collectieve pensioenregeling via de werkgever. Tot slot hebben we de derde pijler waarin individuele aanvullingen, zoals lijfrentes, levensverzekeringen of ander vermogen.

Het huidige pensioenstelsel in de tweede pijler heeft lang tijd goed gewerkt, maar de afgelopen jaren is er veel veranderd. Dit is de reden om het huidige stelsel te veranderen.

Hoofdpunten pensioenakkoord

  • AOW-leeftijd: De AOW-leeftijd stijgt mee met de gemiddelde levensverwachting. De AOW-leeftijd zal vanaf 2025 minder snel stijgen.
  • 10 procent vrije op pensioendatum: Op de pensioendatum mag 10 procent van de pensioenwaarde opgenomen worden.
  • Eenvoudiger nabestaandenpensioen
  • Vervroegd uittreden: Tijdelijke mogelijkheid voor de werkgevers om fiscaal aantrekkelijke regelingen te treffen voor werknemers die vervroegd met pensioen willen gaan.
  • De pensioenopbouw wordt gebaseerd op basis van een vlakke premie

Recente nieuwsberichten

Bekijk alle nieuwsberichten