Mijn favorieten

Wat is een verzekering

Artikel 7:925 van het burgerlijk omscrhijft een verzekering als volgt:
Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij schadeverzekering, hetzij sommenverzekering.

Bron: Burgerlijk Wetboek
 

Uit de definitie valt af te leiden waaraan een overeenkomst moet voldoen om een verzekering te zijn. Er zijn twee partijen, een verzekeraar en een verzekeringnemer die de overeenkomst aangaan.

Tegenover de betaling van premie door de verzekeringnemer staat de uitkering door de verzekeraar indien, zoals de wet het omschrijft, "het risico wordt verwezenlijkt". In andere woorden: wanneer de verzekerde gebeurtenis of situatie zich voordoet. 

Belangrijk is de onzekerheid bij de partijen. Er moet wettelijk sprake zijn van een onzekere factor bij beide partijen. Deze onzekere factor kan op diverse manieren tot stand komen, volgens de wet zijn dit de onduidelijkheid óf er een uitkering komt, tot welk bedrag de uitkering wordt gedaan en hoe lang de premie doorbetaald moet worden. 

Bron: Wikipedia
 
 
 

Zoals u hierboven heeft gelezen, is "verzekeren" het opstellen van een overeenkomst tussen een verzekeraar en verzekeringnemer. Dijkstra Makelaardij en Financieel Advies helpt u hier graag bij, maar onze dienstverlening gaat verder dan het opstellen van de overeenkomst. Wij helpen u allereerst bij het uitzoeken tegen welke risico's u zich wilt verzekeren. Zijn de risico's in kaart gebracht en is de overeenkomst (polis) tot stand gekomen, dan helpen wij u bij het beheren en muteren van de polis. Heeft u schade; dan komen wij voor uw belangen op om een zo hoog mogelijke uitkering te verkrijgen.

Een particulier (bijvoorbeeld een alleenstaande met een eigen huis, of een gezin in een huurwoning) heeft vaak veel verzekeringen nodig. Wellicht kunt u bepaalde kleine schadebedragen zelf wel betalen, terwijl grote schadebedragen een ernstige impact hebben op uw vermogen waardoor u persoonlijk failliet zou kunnen gaan. Wij helpen u bij de keuze om bepaalde risico's juist wel of juist niet te verzekeren. Wij helpen u graag bij uw schadeverzekeringen (bijvoorbeeld opstal-, inboedel-, aansprakelijkheid-, reis-, annulerings- en rechtsbijstandverzekering) maar ook bij uw levensverzekeringen (bijvoorbeeld lijfrente- of risicoverzekeringen) en inkomensvoorzieningen (woonlasten-, arbeidsongeschiktheid- en werkloosheidsverzekeringen).

Ook voor uw zakelijke schade- en levensverzekeringen bent u bij ons aan het juiste adres. Dankzij ons netwerk van adviseurs via ondermeer Van Kampen Groep, kunnen wij het juiste advies bieden aan iedere vorm van ondernemerschap. Onze specialiteit ligt met name bij het adviseren, verzekeren, beheren en muteren voor bedrijven in de bouwsector. Daarbij proberen wij de ondernemer zo veel mogelijk werk uit handen te nemen, zodat hij/zij zich kan concentreren op zijn eigen vak. De kans is aanzienlijk groot dat wij dankzij onze transparante werkwijze (u weet o.a. volledig wat wij aan u verdienen) direct kunt besparen op uw verzekeringspakket. Het gaat ons er niet om dat u zoveel mogelijk verzekeringen afsluit, maar het gaat er bij ons om dat u 100% eerlijk advies krijgt.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring