Risicoanalyse

Maakt uw risico’s inzichtelijk

Heeft u de risico’s van uw bedrijf en de risico’s die u als ondernemer loopt, goed inzichtelijk?

Het ondernemen brengt risico’s met zich mee. Dit kan gaan over bedrijfsrisico’s, risico’s met betrekking tot uw personeel en ondernemersrisico’s. Wij kunnen een risicoanalyse van uw bedrijf maken. De risicoanalyse geeft inzicht in de bedrijfsrisico’s en de ondernemersrisico’s.

Wij zorgen dat uw bedrijfsrisico’s inzichtelijk worden

  • Uw gesprekspartner voor uw bedrijfsverzekeringen
  • Uw aanspreekpunt en hulp bij schade

Dijkstra Verzekeringen

Wij brengen de risico’s binnen het bedrijf voor u in kaart, zodat u inzicht heeft wat een schade voor gevolg heeft op het bedrijfsproces en wat voor financiële gevolgen een schade kan hebben. Daarbij kijken wij vervolgens naar de financiële positie van uw bedrijf, brengen wij in kaart welke risico’s het bedrijf eventueel zelf wil en kan dragen en zullen wij kijken naar de doelstelling van het bedrijf. Wij presenteren de risicoanalyse door middel van een rapport en zullen de uitkomsten hiervan met u bespreken.

Wanneer wij de risico’s van uw bedrijf voor u inzichtelijk hebben gemaakt, kan uw bedrijf verschillende stappen nemen om een bedrijfsrisico zo veel als mogelijk te verminderen en beperken.

Stap 1

Allereerst adviseren wij om het personeel inzicht te geven in de bedrijfsrisico’s en deze bedrijfsrisico’s met het personeel te bespreken. Door de bedrijfsrisico’s met het personeel te bespreken, creëert u een draagvlak onder het personeel om een bedrijfsrisico beheersbaar te houden.

Stap 2

Een vervolgstap is het investeren in preventiemiddelen. Preventiemiddelen zijn er om een risico zo veel als mogelijk te beperken. Denk hierbij aan een alarm op uw bedrijfsgebouw, het aanschaffen van blusmiddelen of aan de keuring van de elektrische installatie.

Uiteraard zijn er bedrijfsrisico’s die het bedrijf niet zelf kan of wil dragen. Deze risico’s kunt u afdichten door het afsluiten van een verzekering.

Stap 3

Als laatste is het in kaart brengen van de risico’s niet een eenmalige actie. Het hele jaar door kunnen er veranderingen optreden, denk aan wijziging in wet- en regelgeving, uitbreiding van het bedrijf of een veranderende maatschappij. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op de bedrijfsrisico’s. Daarom blijven wij ook graag na de analyse met u in gesprek om als gesprekspartner de bedrijfsrisico’s beheersbaar te houden.

Wilt u weten welke bedrijfsrisico’s u kunt afdichten door middel van een verzekering? Neem contact op met ons kantoor voor het maken van een afspraak.

Recente nieuwsberichten

Lees het laatste nieuws van Dijkstra Makelaardij

Bekijk alle nieuwsberichten

Wat doen we naast verzekeringen nog meer?