Werkgever

Wat kunnen wij voor u doen?

De afdeling Pensioenen van Dijkstra Financieel Advies is gespecialiseerd in het adviseren van werkgevers, directeur grootaandeelhouders, ondernemers en ondernemingsraden op het gebied van het opzetten van een pensioenregeling, het verlengen van een pensioenregeling, of het aanpassen van een pensioenregeling. Onze pensioenadviseur Klaas de Vries is Register Pensioenadviseur. Deze titel staat voor professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid. Hij is inmiddels meer dan 25 jaar werkzaam in de branche.

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • Advies bij het opzetten van een pensioenregeling

 • Onderzoek naar mogelijk verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds

 • Second Opinion

 • Advies bij het verlengen of wijzigen van een pensioenregeling

Advies & Bemiddeling

Na een kennismakingsgesprek, een uitvoerige online inventarisatie en het tekenen van een opdracht tot dienstverlening verrichten wij de volgende werkzaamheden:

 • Analyse van het werknemersbestand
 • Analyse van de betaalbaarheid van de gewenste pensioenregeling
 • Onderzoek naar een mogelijk verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds
 • Ontwerpen en bespreken conceptpensioenregeling
 • Bespreken van het adviesrapport
 • Bespreken impact wijzigen pensioenregeling voor werkgever en werknemers
 • Aanvragen pensioenregeling bij de pensioenuitvoerder
 • Controleren van de juridische stukken van de pensioenuitvoerder
 • Presentatie voor de werknemers op locatie

Beheer

 • Aanmelding en controle gegevens nieuwe werknemer
 • Afmelden werknemer als gevolg van uitdiensttreding
 • Verwerking en controle mutaties werknemer (dienstverband of persoonlijke situatie)
 • Jaarlijkse salarismutaties verwerken per de afgesproken peildatum
 • Aanleveren gegevens werknemersbijdragen aan HR-afdeling of salarisadministrateur
 • Begeleiden procedure individuele waardeoverdracht
 • Pensioengerechtigde ondersteunen bij de keuzemogelijkheden
 • Werkzaamheden in verband met overlijden van een werknemer
 • Werkzaamheden in verband met arbeidsongeschiktheid van een werknemer
 • Werkzaamheden in verband met echtscheiding van de werknemer
 • Voorlichtingsgesprek nieuwe werknemer over de pensioenregeling (video call of op locatie)
 • Vraagbaak voor de werknemer over de pensioenregeling (telefonisch of video call)
 • Doorlopende toetsing pensioenregeling aan wetgeving
 • Jaarlijks evaluatiegesprek werkgever

Wij leggen de uit te voeren werkzaamheden en het verschuldigde tarief vast in een overeenkomst.

Het door ons laten beheren van uw pensioencontract ontzorgt u als werkgever. Neem gerust eens contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Recente nieuwsberichten

Lees het laatste nieuws van Dijkstra Makelaardij

Bekijk alle nieuwsberichten