Mijn favorieten

Wie erft van een alleenstaande zonder kinderen?

Bij overlijden gaan bezittingen van de overledene naar de huwelijkspartner en de kinderen, maar hoe zit het bij een vrijgezel? Wie erft dan?

 

Het wettelijk erfrecht is onderverdeeld in vier groepen. Bij overlijden gaan jouw bezittingen naar jouw erfgenamen in de eerste groep. Hierin zitten de huwelijkspartner (of geregistreerd partner) en jouw kinderen. Zijn deze er niet? Dan komt pas de tweede groep in beeld. Hierin zitten jouw ouders en jouw broers en zussen. Als er niemand in de eerste groep zit gaat er een groter deel van de nalatenschap naar de Belastingdienst. Over een nalatenschap betalen ouders en broers en zussen namelijk een hogere belastingheffing.

 

 Hoeveel bedraagt de erfbelasting voor nabestaanden van een alleenstaande?

 

Als kinderen erven van een ouder dan geldt er een hoge vrijstelling en het tarief over het niet vrijgestelde deel is laag, namelijk 10 procent over een bedrag tot 123.248 en 20 procent over het meerdere. De nalatenschap van een alleenstaande zonder kinderen komt terecht bij de ouders en de broers en de zussen. Helaas zijn ze wel een hoge heffing verschuldigd over de erfenis.  

 

Voorbeeld:

 

Een vrijgezelle vrouw van 60 jaar overlijdt. Ze was niet gehuwd en kinderen heeft ze ook niet. Haar ouders zijn jaren geleden al overleden. Ze laat een vermogen na van 100.000 euro. Haar nabestaande is haar broer. Hoeveel erfbelasting is hij verschuldigd?

 

Voor broers en zussen geldt er een lage vrijstelling van 2.147 euro. Over het meerdere bedraagt de erfbelasting 30 procent.

 

De broer betaalt aan erfbelasting: 100.000 – 2.147 = 97.853 x 30 procent = 29.356 euro.

 

Ter vergelijking – Als de overledene wel een kind had, bedroeg de erfbelasting voor het kind maar:

100.000  – 20.371 (vrijstelling) = 79.629 x 10 procent = 7.963 euro.

 

Moet je als alleenstaande zonder kinderen een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

 

Bij het kopen van een huis sluit je meestal een overlijdensrisicoverzekering af. Deze verzekering zorgt voor een uitkering bij overlijden. Dit doe je om de nabestaanden in staat te stellen om in het huis te blijven wonen. Voor een alleenstaande zonder kinderen ligt het anders. Na overlijden gaan de bezittingen, waaronder het huis, naar de ouders en de broers en de zussen. Je hebt in dat geval niet echt een overlijdensrisicoverzekering nodig. Toch kan het aan te bevelen zijn. Je wilt namelijk voorkomen dat je nabestaanden een huis met een torenhoge hypotheek erven.

 

Zelf beslissen wie jouw erfgenaam is

 

Als alleenstaande zonder kinderen kun je met een testament voorkomen dat je ouders en broers en zussen de erfgenamen worden. In een testament kun je vastleggen wie jouw bezittingen moeten krijgen. Je kunt ook een deel van jouw bezittingen nalaten aan een specifiek persoon of aan goede doelen.

?
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring